Microsoft sa thải gần 30 nhà báo để thay thế bằng trí tuệ nhân tạo (AI)

Share

Từ tháng 7, người dùng trang web MSN và trình duyệt Microsoft Edge sẽ đọc các tin tức hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Microsoft đã quyết định chọn AI để sàng lọc, chỉnh sửa và quản lý các bài báo trên trang chủ của công ty thay cho những nhân sự con người trước đây. Đã có khoảng 27 nhà báo do Tập đoàn truyền thông PA Media tuyển dụng mất việc làm.

Microsoft khẳng định, việc sa thải các nhà báo không liên quan trực tiếp đến đại dịch COVID-19. Microsoft News đã dần chuyển sang sử dụng AI vào những tháng gần đây để quét nội dung, sau đó xử lý và lọc những nội dung đó.

Tuy nhiên, nhiều nhà báo nhận định rằng, việc thay thế này là rất rủi ro vì cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn biên tập, đảm bảo chọn lọc để người dùng không phải đọc các nội dung bạo lực hoặc không phù hợp.

Hiện có nhiều công ty công nghệ đang thử nghiệm sử dụng AI trong báo chí. Thậm chí, Google còn sẵn sàng đầu tư và tài trợ cho những dự án kiểu tương tự nhằm tìm hiểu về cách trí tuệ nhân tạo vận hành hệ thống báo chí. Tuy nhiên, những nỗ lực tự động hóa sản xuất tin bài vẫn chưa trở nên phổ biến.