Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (96GB/2TB SSD)
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (96GB/2TB SSD)
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (96GB/2TB SSD)
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (96GB/2TB SSD)
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (96GB/2TB SSD)
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (96GB/2TB SSD)
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (96GB/2TB SSD)
- CPU: Apple M2 Max
- Màn hình: 16.2" (3456 x 2234) Liquid Retina XDR
- RAM: 96GB / 2TB SSD
- Hệ điều hành: macOS
- Pin: 100 Wh
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (96GB/2TB SSD)

Thương hiệu APPLE SKU: 231002200
Màu sắc: Space Grey
Space Grey
Cấu hình: 96GB | 2TB SSD
32GB | 1TB SSD32GB | 2TB SSD32GB | 512GB SSD64GB | 1TB SSD64GB | 4TB SSD96GB | 1TB SSD96GB | 2TB SSD96GB | 8TB SSD
avtSrc