Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (32GB/1TB SSD/12C CPU/30C GPU)
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (32GB/1TB SSD/12C CPU/30C GPU)
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (32GB/1TB SSD/12C CPU/30C GPU)
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (32GB/1TB SSD/12C CPU/30C GPU)
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (32GB/1TB SSD/12C CPU/30C GPU)
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (32GB/1TB SSD/12C CPU/30C GPU)
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (32GB/1TB SSD/12C CPU/30C GPU)
- CPU: Apple M2 Max
- Màn hình: 16.2" (3456 x 2234) Liquid Retina XDR
- RAM: 32GB / 1TB SSD
- Hệ điều hành: macOS
- Pin: 100 Wh
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
MacBook Pro M2 Max 2023 16 inch (32GB/1TB SSD/12C CPU/30C GPU)

Thương hiệu APPLE SKU: 231002210
Màu sắc: Silver
Silver
Cấu hình: 32GB | 1TB SSD
32GB | 1TB SSD32GB | 2TB SSD32GB | 512GB SSD64GB | 1TB SSD64GB | 4TB SSD96GB | 1TB SSD96GB | 2TB SSD96GB | 8TB SSD
avtSrc