Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
USB Sandisk iXpand IX70 128GB Dual Lightning Type C USB 3.1 SDIX70N
USB Sandisk iXpand IX70 128GB Dual Lightning Type C USB 3.1 SDIX70N
USB Sandisk iXpand IX70 128GB Dual Lightning Type C USB 3.1 SDIX70N
USB Sandisk iXpand IX70 128GB Dual Lightning Type C USB 3.1 SDIX70N
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
USB SanDisk iXpand Drive Luxe 128GB

Thương hiệu SANDISK SKU: 210300259
Dung lượng
64GB
Màu sắc USB (filter)
avtSrc