Giỏ hàng
Sản phẩm
CPU - Bộ vi xử lý
Lọc sản phẩm theo
Thương hiệu
Loại CPU
Top 10 CPU bán chạy
Sắp xếp theo:
Trang 1/3 1 2 3
Xem:
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6950X (3.0GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6950X (3.0GHz)
43.000.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I9-7900X (3.30GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I9-7900X (3.30GHz)
26.600.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7820X (3.60GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7820X (3.60GHz)
15.900.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6850K (3.6GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6850K (3.6GHz)
15.750.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R7 1800X (3.6/4.0GHz) Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R7 1800X (3.6/4.0GHz)
14.999.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6800K (3.4GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6800K (3.4GHz)
11.350.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R7 1700X (3.4/3.8GHz) Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R7 1700X (3.4/3.8GHz)
10.299.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-5820K (3.3GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-5820K (3.3GHz)
9.780.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-8700K (3.7GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-8700K (3.7GHz)
9.750.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7740X (4.30GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7740X (4.30GHz)
8.700.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7700K (4.2GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7700K (4.2GHz)
8.630.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R7 1700 (3.0/3.7GHz) Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R7 1700 (3.0/3.7GHz)
8.499.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7700 (3.6GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7700 (3.6GHz)
7.700.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6700 (3.4GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6700 (3.4GHz)
7.630.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-8600K (3.6GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-8600K (3.6GHz)
6.750.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R5 1600X (3.6/4.0GHz) Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R5 1600X (3.6/4.0GHz)
6.666.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Xeon E3-1230V6 (3.5GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Xeon E3-1230V6 (3.5GHz)
6.490.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600K (3.8GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600K (3.8GHz)
6.010.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R5 1600 (3.2/3.6GHz) Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R5 1600 (3.2/3.6GHz)
5.775.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600 (3.5GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600 (3.5GHz)
5.500.000 ₫
So sánh