Trợ lý ảo của Microsoft, Cortana, là một trong những tính năng tốt nhất được giới thiệu trong Windows 10. Công cụ thông minh nhân tạo này cung cấp nhiều tính năng để sử dụng máy tính hiệu quả hơn và cải thiện năng suất làm việc của bạn. Hãy cùng tìm hiểu những lệnh nào để phát huy “cô trợ lý” Cortana Windows 10 tốt nhất cùng với PV Công nghệ.

Cortana Windows 10 là gì ?

Cortana là “cô trợ lý ảo” do Microsoft phát triển, hỗ trợ trên hệ điều hành Windows 10 và trên hệ điều hành Windows Phone. Nếu như bạn từng sử dụng tính năng Siri của hệ điều hành iOS rồi thì bạn cứ hiểu Cortana nó cũng tương tự như vậy thôi.

Ưu điểm vượt trội của Cortana đó là bạn có thể thao tác bằng miệng, có nghĩa là bạn chỉ cần nói để ra lệnh cho máy tính thực hiện theo ý muốn của bạn. Ví dụ đơn giản như bạn muốn bật/tắt Wifi, hay là bật/tắt Bluetooth…. chẳng hạn. Bạn không cần phải dùng chuột để thiết lập nữa mà thay vào đó bạn có thể nói với máy tính để nó tự động làm việc đó. Nghe thì cũng khá thú vị đấy chứ?

Các lệnh Cortana Windows 10 thú vị

1Cortana Easter Egg

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 1

2Chuyển đổi đơn vị với Cortana Windows 10

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 2

3Nói với Cortana bạn thích những gì

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 3

4Khám phá định nghĩa của từ ngữ

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 4

5Cortana có thể giải phương trình toán!

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 5

6Thay đổi công cụ tìm kiếm trực tuyến của Cortana Windows 10

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 6

7Tạo ghi chú dựa vào địa điểm

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 7

8Theo dõi những tin tức về chủ đề yêu thích

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 8

9Cùng hát với Cortana Windows 10

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 9

10Đặt báo thức với sự trợ giúp của Cortana

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 10

11Kiểm tra điều kiện thời tiết

12Tìm kiếm file media dựa vào thời gian

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 12

13Truy cập ứng dụng bằng lời nói tới Cortana Windows

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 13

14Giao thức hỗ trợ Cortana Edge

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 15

15Hiển thị lời bài hát

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 16

16Gửi email trực tiếp

17Kiểm soát máy tính của bạn

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 17

18Theo dõi các gói chuyển phát và các chuyến bay

Phát huy khả năng của Cortana Windows 10 18