Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
USB-Remax-Lesu-RC-050-3.jpg
USB-Remax-Lesu-RC-050-3.jpg

- Chất liệu: PVC 
- Electricity: 1.8A
- Màu sắc: Trắng

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Cáp Micro USB Remax Lesu RC-050 (Trắng)

Thương hiệu Remax SKU: 1603229
Màu sắc: Trắng
XanhĐenTrắng
avtSrc