Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Steelseries Apex 3_1.jpg
Steelseries Apex 3_1.jpg
Steelseries Apex 3_2.jpg
Steelseries Apex 3_3.jpg
Steelseries Apex 3_4.jpg
- Bà̀n phím giả cơ
- Switch: SteelSeries Whisper-Quiet Switches
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Bàn phím giả cơ Steelseries Apex 3

Thương hiệu STEELSERIES SKU: 200500545
Màu sắc: Đen
Đen
Kiểu switch: SteelSeries Whisper-Quiet Switches
avtSrc