Steelseries Apex 3_1.jpg
Steelseries Apex 3_1.jpg
Steelseries Apex 3_2.jpg
Steelseries Apex 3_3.jpg
Steelseries Apex 3_4.jpg
- Bà̀n phím giả cơ
- Switch: SteelSeries Whisper-Quiet Switches

Bàn phím giả cơ Steelseries Apex 3

Thương hiệu STEELSERIES SKU: 200500545 Mã vạch:  038805
Màu sắc: Đen
Đen
Kiểu switch: SteelSeries Whisper-Quiet Switches
1.650.000₫
avtSrc
fb-chatfb-chat