Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
MacBook Pro M3 Pro 2023 14 inch (18GB/ 512GB SSD)
MacBook Pro M3 Pro 2023 14 inch (18GB/ 512GB SSD)
MacBook Pro M3 Pro 2023 14 inch (18GB/ 512GB SSD)
MacBook Pro M3 Pro 2023 14 inch (18GB/ 512GB SSD)
MacBook Pro M3 Pro 2023 14 inch (18GB/ 512GB SSD)
MacBook Pro M3 Pro 2023 14 inch (18GB/ 512GB SSD)
- CPU: Apple M3 Pro
- Màn hình: 14" (3024 x 1964) Liquid Retina XDR
- RAM: 18GB / 512GB SSD
- Hệ điều hành: macOS
- Pin: 72 Wh
Xem thông tin chi tiết

MacBook Pro M3 Pro 2023 14 inch (18GB/ 512GB SSD)

Thương hiệu APPLE SKU: 231100721
Màu sắc: Space Black
SilverSpace Black
Cấu hình: 18GB | 512GB SSD
avtSrc