Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
MacBook Pro M2 Max 2023 14 inch (64GB/ 1TB SSD)
MacBook Pro M2 Max 2023 14 inch (64GB/ 1TB SSD)
MacBook Pro M2 Max 2023 14 inch (64GB/ 1TB SSD)
MacBook Pro M2 Max 2023 14 inch (64GB/ 1TB SSD)
MacBook Pro M2 Max 2023 14 inch (64GB/ 1TB SSD)
MacBook Pro M2 Max 2023 14 inch (64GB/ 1TB SSD)
MacBook Pro M2 Max 2023 14 inch (64GB/ 1TB SSD)
- CPU: Apple M2 Max
- Màn hình: 14.2" (3024 x 1964) Liquid Retina XDR
- RAM: 64GB / 1TB SSD
- Hệ điều hành: macOS
- Pin: 70 Wh
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
MacBook Pro M2 Max 2023 14 inch (64GB/ 1TB SSD)

Thương hiệu APPLE SKU: 231002195
Màu sắc: Space Grey
Space Grey
Cấu hình: 64GB | 1TB SSD
32GB | 1TB SSD64GB | 1TB SSD64GB | 4TB SSD
avtSrc