Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
MacBook Air M2 2022 13 inch (24GB/512GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air M2 2022 13 inch (24GB/512GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air M2 2022 13 inch (24GB/512GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air M2 2022 13 inch (24GB/512GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air M2 2022 13 inch (24GB/512GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air M2 2022 13 inch (24GB/512GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air M2 2022 13 inch (24GB/512GB SSD/8C CPU/10C GPU)
+1
- CPU: Apple M2
- Màn hình: 13.6" (2560 x 1664) Liquid Retina
- RAM: 24GB / 512GB SSD
- Hệ điều hành: macOS
- Pin: 53 Wh
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
MacBook Air M2 2022 13 inch (24GB/512GB SSD/8C CPU/10C GPU)

Thương hiệu APPLE SKU: 231002241
Cấu hình
24GB | 512GB24GB | 256GB SSD
Màu sắc: Midnight
MidnightSpace Grey
avtSrc