Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
MacBook Air 15.3 inch M2 (8GB/ 256GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air 15.3 inch M2 (8GB/ 256GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air 15.3 inch M2 (8GB/ 256GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air 15.3 inch M2 (8GB/ 256GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air 15.3 inch M2 (8GB/ 256GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air 15.3 inch M2 (8GB/ 256GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air 15.3 inch M2 (8GB/ 256GB SSD/8C CPU/10C GPU)
+1
- CPU: Apple M2
- Màn hình: 15.3" (2880 x 1864) Liquid Retina
- RAM: 8GB / 256GB SSD
- Hệ điều hành: macOS
- Pin: 53 Wh
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
MacBook Air 15.3 inch M2 (8GB/ 256GB SSD/8C CPU/10C GPU)

Thương hiệu APPLE SKU: 230600769
Màu sắc: Space Grey
Silver (Z18P00045)Space Grey (Z18L0004F)MidnightStarlightSilver (MQKR3SA/A)Space Grey
avtSrc