Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
MacBook Air 15 inch M2 (16GB/ 256GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air 15 inch M2 (16GB/ 256GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air 15 inch M2 (16GB/ 256GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air 15 inch M2 (16GB/ 256GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air 15 inch M2 (16GB/ 256GB SSD/8C CPU/10C GPU)
MacBook Air 15 inch M2 (16GB/ 256GB SSD/8C CPU/10C GPU)
- CPU: Apple M2
- Màn hình: 15.3" (2880 x 1864) Liquid Retina
- RAM: 16GB / 256GB SSD
- Hệ điều hành: macOS
- Pin: 53 Wh
Xem thông tin chi tiết

MacBook Air 15 inch M2 (16GB/ 256GB SSD/8C CPU/10C GPU)

Thương hiệu APPLE SKU: 231002847
Màu sắc: Starlight
MidnightStarlight
Cấu hình: 16GB | 256GB SSD
avtSrc