Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
TPLink TL-WA854RE_1.jpg
TPLink TL-WA854RE_1.jpg
TPLink TL-WA854RE_2.jpg
TPLink TL-WA854RE_3.jpg
- Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz
- Chuẩn kết nối: 802.11 b/g/n
- Tốc độ 2.4GHz:300Mbps
- Ăng ten: 2x ngầm
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Thiết bị mạng TPLink TL-WA854RE

Thương hiệu TPLINK SKU: 200301108 Mã vạch:  071325
avtSrc