Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Hệ thống Wifi Mesh TPLink Deco M5 (3-pack)
Hệ thống Wifi Mesh TPLink Deco M5 (3-pack)
Hệ thống Wifi Mesh TPLink Deco M5 (3-pack)
Hệ thống Wifi Mesh TPLink Deco M5 (3-pack)
Hệ thống Wifi Mesh TPLink Deco M5 (3-pack)
- Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz
- Chuẩn kết nối: 802.11 a/b/g/n/ac
- Tốc độ 2.4GHz: 400Mbps
- Tốc độ 5.0GHz: 867Mbps
- Ăng ten: 4x ngầm
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Hệ thống Wifi Mesh TPLink Deco M5 (3-pack)

Thương hiệu TPLINK SKU: 1810107
avtSrc