Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Switch TPLink TL-SG2428P JetStream 28 Port
Switch TPLink TL-SG2428P JetStream 28 Port
Switch TPLink TL-SG2428P JetStream 28 Port
Switch TPLink TL-SG2428P JetStream 28 Port

- Băng thông / Bảng nối đa năng: 56 Gb / giây
- Tỷ lệ chuyển tiếp gói: 41,7 Mpps
- Bảng địa chỉ MAC: 8 nghìn
- Bộ nhớ đệm gói: 4,1 Mbit
- Jumbo Frame: 9KB

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Thiết bị mạng/Switch TPLink TL-SG2428P JetStream 28-Port Gigabit Smart with 24-Port PoE+

Thương hiệu TPLINK SKU: 201200059
avtSrc