Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Switch TP-Link TL SG1016D 16-Port Gigabit
Switch TP-Link TL SG1016D 16-Port Gigabit
Switch TP-Link TL SG1016D 16-Port Gigabit

Số cổng LAN: 16 Port
Tốc độ: 10/100/1000Mbps,TP-Link Gigabit Switch 16 Ports 10/100/1000M 
1U 13-inch rack-mountable steel case (TL-SG1016D)

Xem thông tin chi tiết

Switch TP-Link TL SG1016D 16-Port Gigabit

Thương hiệu TPLINK SKU: 1402684 Mã vạch:  020613
avtSrc