Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Switch Cisco 24P WS-C2960X-24TD-L
Switch Cisco 24P WS-C2960X-24TD-L
Xem thông tin chi tiết

Thiết bị mạng/Switch Cisco 24P WS-C2960X-24TD-L

Thương hiệu Cisco SKU: 19060304 Mã vạch:  554407
Chọn 1 trong những khuyến mãi sau
icon
Giảm 10.148.000₫ (áp dụng vào giá sản phẩm)
Khuyến mãi áp dụng khi mua đủ 1 sản phẩm, mua tối thiểu 1 sản phẩm
HSD: 31/12/2023
Áp dụng
avtSrc