Router Wifi Tenda AC5 V3 (Trắng)
Router Wifi Tenda AC5 V3 (Trắng)
Router Wifi Tenda AC5 V3 (Trắng)
Router Wifi Tenda AC5 V3 (Trắng)
Router Wifi Tenda AC5 V3 (Trắng)

- Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz
- Chuẩn kết nối: 802.11 a/b/g/n/ac
- Tốc độ 2.4GHz: 300 Mbps
- Tốc độ 5.0GHz: 867 Mbps

Router Wifi Tenda AC5 V3 (Trắng)

Thương hiệu TENDA SKU: 200800655 Mã vạch:  427554
599.000₫
avtSrc
fb-chatfb-chat