Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Switch D-Link DES 1024D 24‑Port Fast Ethernet
Switch D-Link DES 1024D 24‑Port Fast Ethernet
Switch D-Link DES 1024D 24‑Port Fast Ethernet
Switch D-Link DES 1024D 24‑Port Fast Ethernet
Switch D-Link DES 1024D 24‑Port Fast Ethernet
Switch D-Link DES 1024D 24‑Port Fast Ethernet

- Khả năng chuyển mạch 48Gbps
- Bảng địa chỉ MAC 8K
- Rack mountable or Desktop

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Switch D-Link DES 1024D 24‑Port Fast Ethernet

Thương hiệu D-LINK SKU: 1207310 Mã vạch:  246111
avtSrc