Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Tay cầm Game pad 2008 (Đen)
Tay cầm Game pad 2008 (Đen)
Tay cầm Game pad 2008 (Đen)
Tay cầm Game pad 2008 (Đen)
Tay cầm Game pad 2008 (Đen)

- Thiết kế sử dụng cho máy tính Desktop / Laptop
- Sử dụng tín hiệu và nguồn điện bằng kết nối USB
- Không có chức năng rung

 

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Tay cầm Game pad 2008 (Đen)

Thương hiệu Khác SKU: 1201653
avtSrc