Tay cầm Game pad 2008 (Đen)
Tay cầm Game pad 2008 (Đen)
Tay cầm Game pad 2008 (Đen)
Tay cầm Game pad 2008 (Đen)
Tay cầm Game pad 2008 (Đen)

- Thiết kế sử dụng cho máy tính Desktop / Laptop
- Sử dụng tín hiệu và nguồn điện bằng kết nối USB
- Không có chức năng rung

 

Tay cầm Game pad 2008 (Đen)

Thương hiệu Khác SKU: 1201653 Mã vạch:  668889
91.000₫
avtSrc
fb-chatfb-chat