Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Deepcool-Gammaxx-L240-V2-1.jpg
Deepcool-Gammaxx-L240-V2-1.jpg
Deepcool-Gammaxx-L240-V2-2.jpg
Deepcool-Gammaxx-L240-V2-3.jpg
Deepcool-Gammaxx-L240-V2-4.jpg
Deepcool-Gammaxx-L240-V2-5.jpg
Deepcool-Gammaxx-L240-V2-6.jpg
+1

- Deepcool Gammaxx L240 V2 
- Socket hỗ trợ: Intel 165W / AMD 250W 
- Kích thước quạt: 120×120×25 mm 
- LED RGB

Xem thông tin chi tiết

Tản nhiệt nước Deepcool Gammaxx L240 V2

Thương hiệu DEEPCOOL SKU: 19070562 Mã vạch:  726623
avtSrc