Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Bộ định tuyến / Router Wi-Fi TPLINK Archer AX80 (1750502608)
Bộ định tuyến / Router Wi-Fi TPLINK Archer AX80 (1750502608)
Router Wi-Fi TPLINK Archer AX80 (1750502608)
Router Wi-Fi TPLINK Archer AX80 (1750502608)

- Độ Rộng Kênh 160 MHz
- Băng Tần Kép 8-Luồng
- Tốc độ WIFI: 5 GHz: 4804Mbps;  2.4 GHz: 1148 Mbps
- Giao tiếp đồng thời với nhiều máy khách Wi-Fi 6
- Bảo vệ IoT theo thời gian thực
- Trình chặn trang web độc hại
- Hệ thống ngăn chặn xâm nhập
- Phòng chống tấn công DDoS

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Bộ định tuyến / Router Wi-Fi TPLINK Archer AX80 (1750502608)

Thương hiệu TPLINK SKU: 230502056
avtSrc