Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Router Wifi TPLink Archer C24
Router Wifi TPLink Archer C24
Router TPLink Archer C24
Router TPLink Archer C24
Router TPLink Archer C24
Router TPLink Archer C24

- Nhiều Chế Độ 3-trong

- Vùng Phủ Lớn và Ổn Định

- Gấp Đôi Băng Thông với Băng Tần Kép

- Quản lý linh hoạt

Xem thông tin chi tiết

Router Wifi TPLink Archer C24

Thương hiệu TPLINK SKU: 201200520
avtSrc