Nguồn máy tính ASUS ROG-THOR-1000P2-GAMING 1000W PLATINUM - 1000W - 80 Plus Titanium - Full Modular (SP005744)
Nguồn máy tính ASUS ROG-THOR-1000P2-GAMING 1000W PLATINUM - 1000W - 80 Plus Titanium - Full Modular (SP005744)
Nguồn máy tính ASUS ROG-THOR-1000P2-GAMING 1000W PLATINUM - 1000W - 80 Plus Titanium - Full Modular (SP005744)
Nguồn máy tính ASUS ROG-THOR-1000P2-GAMING 1000W PLATINUM - 1000W - 80 Plus Titanium - Full Modular (SP005744)
Nguồn máy tính ASUS ROG-THOR-1000P2-GAMING 1000W PLATINUM - 1000W - 80 Plus Titanium - Full Modular (SP005744)
Nguồn máy tính ASUS ROG-THOR-1000P2-GAMING 1000W PLATINUM - 1000W - 80 Plus Titanium - Full Modular (SP005744)
Nguồn máy tính ASUS ROG-THOR-1000P2-GAMING 1000W PLATINUM - 1000W - 80 Plus Titanium - Full Modular (SP005744)
+2
Công suất: 1000W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus Titanium
Quạt: 1 x 140 mm

Liên hệ đặt hàng
Nguồn máy tính ASUS ROG-THOR-1000P2-GAMING 1000W PLATINUM - 1000W - 80 Plus Titanium - Full Modular (SP005744)

Thương hiệu ASUS SKU: 220610026
9.440.000₫
avtSrc
fb-chatfb-chat