Pin Cmos
Pin Cmos
Pin Cmos
  • Pin cấp điện duy trì cho chip cmos
  • lưu trữ thông tin cấu hình phần cứng khác trong pc
  • Là một bộ phận nhỏ trong PC

Pin Cmos

Thương hiệu MAXELL SKU: 1206842 Mã vạch:  131258
5.000₫
avtSrc
fb-chatfb-chat