THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
DANH MỤC
Sinh nhật Phong Vũ 21 tuổi

Microsoft Windows

(26 sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Xem:
Trang 1/2 1 2
Phần mềm SQLSvrStd 2017 SNGL OLP 1License (228-11135)
Phần mềm SQLSvrStd 2017 SNGL OLP 1License (228-11135)
18.400.000 ₫
So sánh
Phần Mềm Win Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113
Phần Mềm Win Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113
15.750.000 ₫
So sánh
Phần mềm Win 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)
Phần mềm Win 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)
3.265.000 ₫
So sánh
Phần mềm Win 10 Home 64bit 1pk DSP OEI DVD (KW9-00139)
Phần mềm Win 10 Home 64bit 1pk DSP OEI DVD (KW9-00139)
2.490.000 ₫
2.540.000 ₫
-2%
So sánh
Phần mềm Win 10 Pro 32/64 bit Eng Intl USB RS (FQC-10070)
Phần mềm Win 10 Pro 32/64 bit Eng Intl USB RS (FQC-10070)
4.300.000 ₫
So sánh
Phần mềm Win 10 Home 32/64 bit Eng Intl USB RS (KW9-00478)
Phần mềm Win 10 Home 32/64 bit Eng Intl USB RS (KW9-00478)
2.500.000 ₫
So sánh
Phần mềm Win 10 Pro 32/64 bit Eng Intl USB (FQC-08789)
Phần mềm Win 10 Pro 32/64 bit Eng Intl USB (FQC-08789)
4.250.000 ₫
4.300.000 ₫
-1%
So sánh
Phần mềm Win 10 Home 32bit 1pk DSP OEI DVD (KW9-00185)
Phần mềm Win 10 Home 32bit 1pk DSP OEI DVD (KW9-00185)
2.490.000 ₫
2.540.000 ₫
-2%
So sánh
Phần mềm Win 10 Pro OLP NL Legalization GetGenuine (FQC-09478)
Phần mềm Win 10 Pro OLP NL Legalization GetGenuine (FQC-09478)
3.880.000 ₫
So sánh
Phần mềm Win 10 Pro SNGL Upgrd OLP NL (FQC-09525)
Phần mềm Win 10 Pro SNGL Upgrd OLP NL (FQC-09525)
3.870.000 ₫
So sánh
Phần mềm WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00124)
Phần mềm WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00124)
2.290.000 ₫
So sánh
Phần mềm WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-05123)
Phần mềm WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-05123)
820.000 ₫
So sánh
Phần mềm WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL (R18-05225)
Phần mềm WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL (R18-05225)
850.000 ₫
So sánh
Phần mềm WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (6VC-03224)
Phần mềm WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (6VC-03224)
2.730.000 ₫
So sánh
Phần mềm WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL (R18-05244)
Phần mềm WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL (R18-05244)
4.030.000 ₫
So sánh
Phần mềm WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL (6VC-03222)
Phần mềm WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL (6VC-03222)
2.120.000 ₫
So sánh
Phần mềm WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL (R18-05206 )
Phần mềm WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL (R18-05206 )
3.000.000 ₫
So sánh
Phần mềm WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd(9EA-00124)
Phần mềm WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd(9EA-00124)
23.670.000 ₫
So sánh
Phần mềm SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06557)
Phần mềm SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06557)
4.290.000 ₫
So sánh
Phần mềm SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL (359-06555)
Phần mềm SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL (359-06555)
4.290.000 ₫
So sánh