Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Phần mềm Microsoft Windows 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)
Phần mềm Microsoft Windows 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)
Phần mềm Microsoft Windows 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)
Phần mềm Microsoft Windows 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

- Số thiết bị: 1
- Đóng gói: Key vật lý 
- Nhóm khách hàng: Cá nhân / Doanh nghiệp

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Phần mềm Microsoft Windows 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

Thương hiệu MICROSOFT SKU: 1502075 Mã vạch:  920925
avtSrc