Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Win 10 Home 64bit 1pk DSP OEI DVD (KW9-00139)_1
Win 10 Home 64bit 1pk DSP OEI DVD (KW9-00139)_1
Win 10 Home 64bit 1pk DSP OEI DVD (KW9-00139)_2

- Số thiết bị: 1
- Đóng gói: Key vật lý 
- Nhóm khách hàng: Cá nhân / Doanh nghiệp

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Phần mềm Microsoft Windows 10 Home 64bit 1pk DSP OEI DVD (KW9-00139)

Thương hiệu MICROSOFT SKU: 1502077
avtSrc