Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Phần mềm Microsoft 365 Family - 12 tháng - Dành cho 6 người - 5 thiết bị/người - Word, Excel, PowerPoint - 1TB OneDrive (Key điện tử)
Phần mềm Microsoft 365 Family - 12 tháng - Dành cho 6 người - 5 thiết bị/người - Word, Excel, PowerPoint - 1TB OneDrive (Key điện tử)

- Key Điện Tử
- Các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook; riêng Publisher và Access chỉ có trên Win PC.
- 1TB lưu trữ đám mây OneDrive/ người dùng
- 6 tài khoản - mỗi tài khoản 5 thiết bị/ người dùng - trên PCs, máy Mac, máy tính bảng và điện thoại
- Outlook - Sắp xếp email, lịch biểu, sắp xếp việc cần làm, danh bạ với bảo mật nâng cao.
* iOS và Android yêu cầu tải xuống ứng dụng riêng biệt. 

Xem thông tin chi tiết

Phần mềm Microsoft 365 Family - 12 tháng - Dành cho 6 người - 5 thiết bị/người - Word, Excel, PowerPoint - 1TB OneDrive (Key điện tử)

Thương hiệu MICROSOFT SKU: 200400653
avtSrc