Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Phần mềm Windows 11 Home FPP 64 bit Eng Intl USB
Phần mềm Windows 11 Home FPP 64 bit Eng Intl USB
Phần mềm Windows 11 Home FPP 64 bit Eng Intl USB
  • Hỗ trợ ứng dụng Microsoft Edge, Snap Assist, One Touch, Microsoft Store
  • Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn
  • Phù hợp với nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp
Xem thông tin chi tiết

Phần mềm Windows 11 Home FPP 64 bit Eng Intl USB

Thương hiệu MICROSOFT SKU: 220500532
avtSrc