Phần mềm Microsoft Win 11 Pro FPP 64 bit Eng Intl USB (HAV-00163)
Phần mềm Microsoft Win 11 Pro FPP 64 bit Eng Intl USB (HAV-00163)
Phần mềm Microsoft Win 11 Pro FPP 64 bit Eng Intl USB (HAV-00163)
  • Hỗ trợ các ứng dụng Microsoft Edge, Snap Assist, One Touch, Microsoft Store
  • Thời hạn bản quyền: Vĩnh Viễn
  • Thích hợp với nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Phần mềm Microsoft Win 11 Pro FPP 64 bit Eng Intl USB (HAV-00163)

Thương hiệu MICROSOFT SKU: 220500533 Mã vạch:  966176
4.790.000₫
5.990.000₫
-20.033%
avtSrc
fb-chatfb-chat