Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Phần mềm Microsoft 365 Family - 12 tháng - Dành cho tối đa 6 người - 5 thiết bị/người - Word, Excel, PowerPoint - 1TB OneDrive
Phần mềm Microsoft 365 Family - 12 tháng - Dành cho tối đa 6 người - 5 thiết bị/người - Word, Excel, PowerPoint - 1TB OneDrive

- Gói thuê bao 365 ngày dành cho tối đa 6 người dùng.
- Các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook; riêng Publisher và Access chỉ có trên Windows PC.
- 1TB lưu trữ đám mây OneDrive/ người dùng
-  Cài đặt cùng lúc lên tới 5 thiết bị/ người dùng - trên PCs, máy Mac, máy tính bảng và điện thoại*.

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Phần mềm Microsoft 365 Family - 12 tháng - Dành cho tối đa 6 người - 5 thiết bị/người - Word, Excel, PowerPoint - 1TB OneDrive

Thương hiệu MICROSOFT SKU: 210900311
avtSrc