Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Nguồn máy tính XIGMATEK X-Power III 500 - 450W - 80 Plus
Nguồn máy tính XIGMATEK X-Power III 500 - 450W - 80 Plus
Nguồn máy tính XIGMATEK X-Power III 500 - 450W - 80 Plus
Nguồn máy tính XIGMATEK X-Power III 500 - 450W - 80 Plus
Nguồn máy tính XIGMATEK X-Power III 500 - 450W - 80 Plus
Nguồn máy tính XIGMATEK X-Power III 500 - 450W - 80 Plus
Nguồn máy tính XIGMATEK X-Power III 500 - 450W - 80 Plus
Công suất: 450W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus
Quạt: 1 x 120 mm
Xem thông tin chi tiết

Nguồn máy tính XIGMATEK X-Power III 500 - 450W - 80 Plus

Thương hiệu XIGMATEK SKU: 220400809
avtSrc