Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Golden-Field-500W-THOR600-1.jpg
Golden-Field-500W-THOR600-1.jpg
Golden-Field-500W-THOR600-1.jpg
Golden-Field-500W-THOR600-2.jpg
Golden-Field-500W-THOR600-3.jpg
Công suất: 500W
Quạt: 1 x 120 mm
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Nguồn máy tính Golden Field THOR600 500W

Thương hiệu GOLDEN FIELD SKU: 200100022
avtSrc