Golden-Field-500W-THOR600-1.jpg
Golden-Field-500W-THOR600-1.jpg
Golden-Field-500W-THOR600-1.jpg
Golden-Field-500W-THOR600-2.jpg
Golden-Field-500W-THOR600-3.jpg
Công suất: 500W
Quạt: 1 x 120 mm

Liên hệ đặt hàng
Nguồn máy tính Golden Field THOR600 500W

Thương hiệu GOLDEN FIELD SKU: 200100022 Mã vạch:  100022
790.000₫
avtSrc
fb-chatfb-chat