Miếng dán màn hình Plastic tự dính (Trên 10 inches)
Miếng dán màn hình Plastic tự dính (Trên 10 inches)
Miếng dán màn hình Plastic tự dính (Trên 10 inches)
Miếng dán màn hình Plastic tự dính (Trên 10 inches)
Miếng dán màn hình Plastic tự dính (Trên 10 inches)
Miếng dán màn hình Plastic tự dính (Trên 10 inches)
Miếng dán màn hình Plastic tự dính (Trên 10 inches)
+3
-Độ trong cao
-Không bị trầy xước
-Có khả năng chống lóa
-Khó vỡ khi có lực tác động

Liên hệ đặt hàng
Miếng dán màn hình Plastic tự dính (Trên 10 inches)

Thương hiệu Khác SKU: 1204070 Mã vạch:  204070
150.000₫
avtSrc
fb-chatfb-chat