Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Micro Kingston HyperX SoloCast HMIS1X-XX-BK/G
Micro Kingston HyperX SoloCast HMIS1X-XX-BK/G
Micro Kingston HyperX SoloCast HMIS1X-XX-BK/G
Micro Kingston HyperX SoloCast HMIS1X-XX-BK/G
Micro Kingston HyperX SoloCast HMIS1X-XX-BK/G
Micro Kingston HyperX SoloCast HMIS1X-XX-BK/G

- Tần số âm thanh của Micro 20Hz-20kHz
- Độ ồn của Micro ≤-74dBFS (trọng số A)
- Độ nhạy của Micro -6dBFS (1V/Pa ở 1kHz)
- Kết nối của Micro USB 2.0 (tốc độ tối đa)

Xem thông tin chi tiết

Micro HP HyperX Solocast (Standalone Microphone) 4P5P8AA

Thương hiệu HyperX SKU: 201101174 Mã vạch:  049495
avtSrc