Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
PC (OPS) WB5W820W OPS PC i5 8th generation 8265U / 8GB / 256GB SSD
PC (OPS) WB5W820W OPS PC i5 8th generation 8265U / 8GB / 256GB SSD

- RAM:
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
Xem thông tin chi tiết

PC (OPS) WB5W820W OPS PC i5 8th generation 8265U / 8GB / 256GB SSD

Thương hiệu Khác SKU: 220605608
avtSrc