Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
PC Phong Vũ Gaming IN50146 (Intel Core i7-14700F/2x16GB/500GB SSD/Nvidia GeForce RTX 4070/Free DOS)
PC Phong Vũ Gaming IN50146 (Intel Core i7-14700F/2x16GB/500GB SSD/Nvidia GeForce RTX 4070/Free DOS)
PC Phong Vũ Gaming IN50146 (Intel Core i7-14700F/2x16GB/500GB SSD/Nvidia GeForce RTX 4070/Free DOS)
PC Phong Vũ Gaming IN50146 (Intel Core i7-14700F/2x16GB/500GB SSD/Nvidia GeForce RTX 4070/Free DOS)
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
PC Phong Vũ Gaming IN50146 (Intel Core i7-14700F/2x16GB/500GB SSD/Nvidia GeForce RTX 4070/Free DOS)

Thương hiệu Phong Vũ SKU: 240600958
avtSrc