Giỏ hàng
Sản phẩm
Máy Tính Bàn HP
Sắp xếp theo:
Trang 1/2 1 2
Xem:
Máy tính để bàn/ PC HP EliteOne 800 G3 Touch AIO 23.8" (1MF30PA) Máy tính để bàn/ PC HP EliteOne 800 G3 Touch AIO 23.8" (1MF30PA)
32.000.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP EliteOne 800 G3 Touch AIO 23.8" (1MF29PA) Máy tính để bàn/ PC HP EliteOne 800 G3 Touch AIO 23.8" (1MF29PA)
27.690.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP ProOne 400 G3 AIO 20" (2ED75PA) Máy tính để bàn/ PC HP ProOne 400 G3 AIO 20" (2ED75PA)
21.150.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 MT 2XM15PA (i7-7700) (Đen) Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 MT 2XM15PA (i7-7700) (Đen)
17.490.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1HT55PA (I7-7700) (Đen) Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1HT55PA (I7-7700) (Đen)
16.290.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 22-b201d AIO (Z8F51AA) Máy tính để bàn/ PC HP 22-b201d AIO (Z8F51AA)
16.090.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 260-p057L (W2S92AA) Máy tính để bàn/ PC HP 260-p057L (W2S92AA)
15.990.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 MT 2XM18PA (i5-7500) (Đen) Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 MT 2XM18PA (i5-7500) (Đen)
13.490.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP Pavilion 570-p020L (Z8H78AA) Máy tính để bàn/ PC HP Pavilion 570-p020L (Z8H78AA)
13.190.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1AY74PT(i5-7500) Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1AY74PT(i5-7500)
12.560.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1HT54PA (I5-7500) (Đen) Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1HT54PA (I5-7500) (Đen)
12.090.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP Pavilion 570-p019L (Z8H77AA) Máy tính để bàn/ PC HP Pavilion 570-p019L (Z8H77AA)
12.040.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G3 1DH95PA (i5-7500T) Máy tính để bàn/ PC HP 400 G3 1DH95PA (i5-7500T)
11.850.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 280 G3 1RX82PA (I5-7500) Máy tính để bàn/ PC HP 280 G3 1RX82PA (I5-7500)
11.750.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP Pavilion 570-p016L (Z8H74AA) Máy tính để bàn/ PC HP Pavilion 570-p016L (Z8H74AA)
11.690.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 270-P003L (Z8H42AA) (Đen) Máy tính để bàn/ PC HP 270-P003L (Z8H42AA) (Đen)
11.290.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 270-P011L (2CC69AA) (Đen) Máy tính để bàn/ PC HP 270-P011L (2CC69AA) (Đen)
11.290.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1AY73PT(i3-7100) Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1AY73PT(i3-7100)
10.450.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1HT53PA (I3-7100) (Đen) Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1HT53PA (I3-7100) (Đen)
10.090.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G3 1DH94PA (i3-7100T) Máy tính để bàn/ PC HP 400 G3 1DH94PA (i3-7100T)
9.625.000 ₫
So sánh