Người ta giảm giá, giảm giá nhiều hơn tại Phong Vũ
DANH MỤC

Máy Tính Bàn Dell

(27 sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Xem:
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT PWVK44W (I5-7400)
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT PWVK44W (I5-7400)
14.990.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3268ST 5PCDW2 (I3-7100)
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3268ST 5PCDW2 (I3-7100)
9.990.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT PWVK46W (I7-7700)
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT PWVK46W (I7-7700)
18.490.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3268-V3268A (I3-7100)
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3268-V3268A (I3-7100)
10.790.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668-V3668A (Đen)
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668-V3668A (Đen)
16.290.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT-PWVK46 (I7-7700)
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT-PWVK46 (I7-7700)
16.290.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Optiplex 3050MT (I5-7500)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Dell Optiplex 3050MT (I5-7500)
11.720.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3268SFF-70119899 (I5-7400)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3268SFF-70119899 (I5-7400)
11.090.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3668MT MTI31233-4G-1TB
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3668MT MTI31233-4G-1TB
8.990.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Optiplex 3050SFF (I3-7100)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Dell Optiplex 3050SFF (I3-7100)
8.965.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3668MT MTI31233-4G-1TB-2Gb
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3668MT MTI31233-4G-1TB-2Gb
10.290.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT-70119903 (i3-7100)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT-70119903 (i3-7100)
9.790.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3668MT MTI33208-8G-1TB
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3668MT MTI33208-8G-1TB
9.810.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3268SFF STI31506-4G-1TB
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3268SFF STI31506-4G-1TB
8.829.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668-V3668B (Đen)
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668-V3668B (Đen)
18.890.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3268ST-9C32X1 G4560 (Đen)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3268ST-9C32X1 G4560 (Đen)
7.490.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT-70126168 (i3-7100)
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT-70126168 (i3-7100)
8.690.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell AIO Inspiron 3264A (i5-7200U)
Máy tính để bàn/ PC Dell AIO Inspiron 3264A (i5-7200U)
19.293.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3650MT MTI33207-8G-1TB
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3650MT MTI33207-8G-1TB
9.990.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell AIO Ins3064T-2X0R03 (I3-7100U) (Đen)
Máy tính để bàn/ PC Dell AIO Ins3064T-2X0R03 (I3-7100U) (Đen)
16.490.000 ₫
So sánh