Người ta giảm giá, giảm giá nhiều hơn tại Phong Vũ
DANH MỤC

Máy Tính Bàn Nhân Viên

(35 sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Xem:
Máy tính để bàn/ PC Asus Vivo Stick TS-10
NHẬP MÃ:
PUBGSEAROG
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Asus Vivo Stick TS-10
3.990.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 20-C025L AIO (W2U49AA)
Máy tính để bàn/ PC HP 20-C025L AIO (W2U49AA)
8.790.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Acer XC-730 (DT.B6PSV.001)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Acer XC-730 (DT.B6PSV.001)
5.990.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Lenovo V520-15IKL CDC 10NKA01QVA (G3930) (Đen)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Lenovo V520-15IKL CDC 10NKA01QVA (G3930) (Đen)
6.290.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Acer XC780 (DT.B8ASV-003) I3-7100 (Đen)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Acer XC780 (DT.B8ASV-003) I3-7100 (Đen)
8.490.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G3 1DH93PA (G4560T)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G3 1DH93PA (G4560T)
7.645.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Optiplex 3050SFF (I3-7100)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Dell Optiplex 3050SFF (I3-7100)
8.965.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1HT53PA (I3-7100) (Đen)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1HT53PA (I3-7100) (Đen)
10.090.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1HT52PA (G4560) (Đen)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1HT52PA (G4560) (Đen)
8.290.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn Phong Vũ K7100-2
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn Phong Vũ K7100-2
8.890.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT-70119903 (i3-7100)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT-70119903 (i3-7100)
9.790.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP Pavilion 570-p015L (Z8H73AA)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC HP Pavilion 570-p015L (Z8H73AA)
9.090.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G3 1DH94PA (i3-7100T)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G3 1DH94PA (i3-7100T)
9.625.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1AY74PT(i5-7500)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC HP 400 G4 1AY74PT(i5-7500)
12.448.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3668MT MTI33208-8G-1TB
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3668MT MTI33208-8G-1TB
9.810.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3268SFF STI31506-4G-1TB
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3268SFF STI31506-4G-1TB
8.829.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Acer TC780 (DT.B89SV-008) I3-7100 (Đen)
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Acer TC780 (DT.B89SV-008) I3-7100 (Đen)
8.590.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Lenovo IdeaCentre 510S-08IKL 90GB007MVN
NHẬP MÃ:
DOANHNGHIEP
GIẢM THÊM:
5 %
Máy tính để bàn/ PC Lenovo IdeaCentre 510S-08IKL 90GB007MVN
8.690.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Lenovo IdeaCentre 310S-08IAP 90GA000WVN
Máy tính để bàn/ PC Lenovo IdeaCentre 310S-08IAP 90GA000WVN
5.700.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn Phong Vũ F4400-1
Máy tính để bàn Phong Vũ F4400-1
7.090.000 ₫
So sánh