DANH MỤC

Máy Tính Bàn Doanh nghiệp

(47 sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Xem:
Trang 1/3 1 2 3
Bộ lọc:
Thương hiệu: Dell
Xóa bộ lọc
Máy tính để bàn/ PC Dell Optiplex 3050MT (I5-7500) (42OT350007)
Máy tính để bàn/ PC Dell Optiplex 3050MT (I5-7500) (42OT350007)
11.720.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Optiplex 3050SFF (I3-7100) (70146444)
Máy tính để bàn/ PC Dell Optiplex 3050SFF (I3-7100) (70146444)
8.965.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3647ST I93ND3 (Mini) (Đen)
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3647ST I93ND3 (Mini) (Đen)
11.790.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3647ST I93ND4 (Mini) (Đen)
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3647ST I93ND4 (Mini) (Đen)
11.700.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT-PWVK48 (I7-7700)
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT-PWVK48 (I7-7700)
18.490.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3670 MT (i5 8400/4GB/1TB/W10) (J84NJ1W)
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3670 MT (i5 8400/4GB/1TB/W10) (J84NJ1W)
12.690.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3670 MT (i7 8700/8GB/1TB/GTX1050 2G/DOS) (J84NJ21)
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3670 MT (i7 8700/8GB/1TB/GTX1050 2G/DOS) (J84NJ21)
20.490.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3670MT (i7 8700/8GB/1TB/W10) (J84NJ2W)
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3670MT (i7 8700/8GB/1TB/W10) (J84NJ2W)
18.990.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3268ST 5PCDW2 (I3-7100)
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3268ST 5PCDW2 (I3-7100)
9.990.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT PWVK46W (I7-7700)
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3668MT PWVK46W (I7-7700)
18.490.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn / PC Dell Vostro 3670 MT I5 (i5 8400/4GB/1TB) (42VT370016)
Máy tính để bàn / PC Dell Vostro 3670 MT I5 (i5 8400/4GB/1TB) (42VT370016)
11.860.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn / PC Dell Vostro 3670 MT I7-D2 (i7 8700/8GB/1TB/1050 2GB) (42VT37D018)
Máy tính để bàn / PC Dell Vostro 3670 MT I7-D2 (i7 8700/8GB/1TB/1050 2GB) (42VT37D018)
19.970.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3470 SFF I5 (i5 8400/8GB/1TB) (STI51315-8G-1T)
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3470 SFF I5 (i5 8400/8GB/1TB) (STI51315-8G-1T)
12.690.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3470 SFF I5 (i5 8400/8GB/1TB/GT710 2G) (STI51315-8G-1T-2G)
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3470 SFF I5 (i5 8400/8GB/1TB/GT710 2G) (STI51315-8G-1T-2G)
13.690.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3670 MT I3 (i3 8100/8GB/1TB) (MTI31207-8G-1T)
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3670 MT I3 (i3 8100/8GB/1TB) (MTI31207-8G-1T)
9.990.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3670 MT G5400 (G5400/4GB/1TB) (MTG5400-4G-1T)
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3670 MT G5400 (G5400/4GB/1TB) (MTG5400-4G-1T)
7.790.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3470 SFF (i5 8400/4GB/1TB) (70157884)
Máy tính để bàn/ PC Dell Vostro 3470 SFF (i5 8400/4GB/1TB) (70157884)
11.590.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3670 MT (i5 8400/8GB/1TB) (70157879)
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3670 MT (i5 8400/8GB/1TB) (70157879)
12.890.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3670 MT (i3 8100/4GB/1TB) (MTI31410-4G-1T)
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3670 MT (i3 8100/4GB/1TB) (MTI31410-4G-1T)
8.990.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn / PC Dell Vostro 3670 MT I7 (i7 8700/8GB/1TB) (MTI79016-8G-1T)
Máy tính để bàn / PC Dell Vostro 3670 MT I7 (i7 8700/8GB/1TB) (MTI79016-8G-1T)
16.590.000 ₫
So sánh