Giỏ hàng
Sản phẩm
Máy Chủ Server
Sắp xếp theo:
Xem:
Máy chủ/ Server Lenovo X3650M5 (5462-D2A) Máy chủ/ Server Lenovo X3650M5 (5462-D2A)
73.890.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Lenovo X3500M5 (5464-C2A) Máy chủ/ Server Lenovo X3500M5 (5464-C2A)
63.720.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Lenovo X3500M5 (5464-B2A) Máy chủ/ Server Lenovo X3500M5 (5464-B2A)
59.420.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Lenovo X3650M5 (5462-C2A) Máy chủ/ Server Lenovo X3650M5 (5462-C2A)
56.490.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server HP DL120 Gen9 4LFF CTO (E5-2620v4)-777427-B21 Máy chủ/ Server HP DL120 Gen9 4LFF CTO (E5-2620v4)-777427-B21
43.450.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server HP DL120 Gen9 4LFF CTO (E5-2609v4)-777427-B21 Máy chủ/ Server HP DL120 Gen9 4LFF CTO (E5-2609v4)-777427-B21
39.590.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Robo ST E5-2630V4 Máy chủ/ Server Robo ST E5-2630V4
39.090.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Robo ST E5-2620V4 Máy chủ/ Server Robo ST E5-2620V4
32.190.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Lenovo X3100M5 (5457-B3A) Máy chủ/ Server Lenovo X3100M5 (5457-B3A)
23.460.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Robo SR130F E3 1230V6 Máy chủ/ Server Robo SR130F E3 1230V6
22.390.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Robo SR130F E3 1220V6 Máy chủ/ Server Robo SR130F E3 1220V6
20.790.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Robo ST E3-1230v6 Máy chủ/ Server Robo ST E3-1230v6
20.190.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server HP ML10 Gen9-845678-375 Máy chủ/ Server HP ML10 Gen9-845678-375
19.500.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Robo ST E3-1220v6 Máy chủ/ Server Robo ST E3-1220v6
18.590.000 ₫
So sánh