Giỏ hàng
Sản phẩm
Menuicon_BuildPC
Máy Tính Bàn
Lọc sản phẩm theo
Kiểu PC
Desktop (100)
Dung lượng SSD
Loại RAM
Sắp xếp theo:
Trang 1/6 1 2 3 4 5
Xem:
Máy chủ/ Server Lenovo X3650M5 (5462-D2A) Máy chủ/ Server Lenovo X3650M5 (5462-D2A)
73.890.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Lenovo X3500M5 (5464-C2A) Máy chủ/ Server Lenovo X3500M5 (5464-C2A)
63.720.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC iMac MNED2SA/A Máy tính để bàn/ PC iMac MNED2SA/A
61.990.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Lenovo X3500M5 (5464-B2A) Máy chủ/ Server Lenovo X3500M5 (5464-B2A)
59.420.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC iMac MK482ZP/A Máy tính để bàn/ PC iMac MK482ZP/A
58.150.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Lenovo X3650M5 (5462-C2A) Máy chủ/ Server Lenovo X3650M5 (5462-C2A)
56.490.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC iMac MNEA2SA/A Máy tính để bàn/ PC iMac MNEA2SA/A
53.500.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC iMac MNE92ZP/A Máy tính để bàn/ PC iMac MNE92ZP/A
50.890.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server HP DL120 Gen9 4LFF CTO (E5-2620v4)-777427-B21 Máy chủ/ Server HP DL120 Gen9 4LFF CTO (E5-2620v4)-777427-B21
43.450.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC iMac MNE02ZP/A Máy tính để bàn/ PC iMac MNE02ZP/A
42.500.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server HP DL120 Gen9 4LFF CTO (E5-2609v4)-777427-B21 Máy chủ/ Server HP DL120 Gen9 4LFF CTO (E5-2609v4)-777427-B21
39.590.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Robo ST E5-2630V4 Máy chủ/ Server Robo ST E5-2630V4
39.090.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC iMac MNDY2SA/A Máy tính để bàn/ PC iMac MNDY2SA/A
35.000.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Robo ST E5-2620V4 Máy chủ/ Server Robo ST E5-2620V4
32.190.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC iMac MMQA2SA/A Máy tính để bàn/ PC iMac MMQA2SA/A
29.300.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Lenovo X3100M5 (5457-B3A) Máy chủ/ Server Lenovo X3100M5 (5457-B3A)
23.460.000 ₫
So sánh
Máy chủ/ Server Robo SR130F E3 1230V6 Máy chủ/ Server Robo SR130F E3 1230V6
22.390.000 ₫
So sánh
Máy tính để bàn/ PC HP ProOne 400 G3 AIO 20" (2ED75PA) Máy tính để bàn/ PC HP ProOne 400 G3 AIO 20" (2ED75PA)
21.150.000 ₫
So sánh