Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Apple MacBook Air 13 M2 (24GB/256GB SSD) (Starlight) TARLIGHT)
Apple MacBook Air 13 M2 (24GB/256GB SSD) (Starlight) TARLIGHT)
Apple MacBook Air 13 M2 (24GB/256GB SSD) (Starlight) TARLIGHT)
Apple MacBook Air 13 M2 (24GB/256GB SSD) (Starlight) TARLIGHT)
Apple MacBook Air 13 M2 (24GB/256GB SSD) (Starlight) TARLIGHT)
Apple MacBook Air 13 M2 (24GB/256GB SSD) (Starlight) TARLIGHT)
Apple MacBook Air 13 M2 (24GB/256GB SSD) (Starlight) TARLIGHT)
- CPU: Apple M2
- Màn hình: 13.6" (2560 x 1664) Liquid Retina
- RAM: 24GB / 256GB SSD
- Hệ điều hành: macOS
- Pin: 53 Wh
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Apple MacBook Air 13 M2 (24GB/256GB SSD) (Starlight) TARLIGHT)

Thương hiệu APPLE SKU: 231002230
Màu sắc: Starlight
MidnightStarlightSilverSpace Grey
avtSrc