THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
DANH MỤC
Sinh nhật Phong Vũ 21 tuổi

RAM

(66 sản phẩm)
Ram RGB
Sắp xếp theo:
Xem:
Trang 1/4 1 2 3 4
Bộ lọc:
Thương hiệu: G.Skill
Xóa bộ lọc
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 4GB (2400) F4-2400C15D-8GVR (2x4GB)
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 4GB (2400) F4-2400C15D-8GVR (2x4GB)
1.290.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (2400) F4-2400C17D-16GVR (2x8GB)
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (2400) F4-2400C17D-16GVR (2x8GB)
5.104.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (3200) F4-3200C16D-16GTZB (2x8GB)
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (3200) F4-3200C16D-16GTZB (2x8GB)
5.011.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (3000) F4-3000C15D-16GTZB (2x8GB)
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (3000) F4-3000C15D-16GTZB (2x8GB)
4.965.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 32GB (3200) F4-3200C16D-32GTZ (2x16GB)
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 32GB (3200) F4-3200C16D-32GTZ (2x16GB)
9.790.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 8GB (2400) F4-2400C15D-16GFX
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 8GB (2400) F4-2400C15D-16GFX
2.400.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 32GB (2400) F4-2400C16D-32GFXR (2x16GB)
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 32GB (2400) F4-2400C16D-32GFXR (2x16GB)
9.234.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (2400) F4-2400C15D-16GFXR (2x8GB)
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (2400) F4-2400C15D-16GFXR (2x8GB)
4.547.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 8GB (2400) F4-2400C17S-8GVR
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 8GB (2400) F4-2400C17S-8GVR
2.158.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 8GB (2666) F4-2666C19S-8GIS
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 8GB (2666) F4-2666C19S-8GIS
2.181.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (3000) F4-3000C15S-16GVR
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (3000) F4-3000C15S-16GVR
4.686.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (2666) F4-2666C19D-16GVR (2x8GB)
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (2666) F4-2666C19D-16GVR (2x8GB)
4.501.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 8GB (2666) F4-2666C19S-8GNT
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 8GB (2666) F4-2666C19S-8GNT
2.090.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ laptop DDR4 G.Skill 4GB (2400) F4-2400C16S-4GRS
Bộ nhớ laptop DDR4 G.Skill 4GB (2400) F4-2400C16S-4GRS
1.138.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ laptop DDR4 G.Skill 8GB (2400) F4-2400C16S-8GRS
Bộ nhớ laptop DDR4 G.Skill 8GB (2400) F4-2400C16S-8GRS
2.202.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (3000) F4-3000C15D-16GVR (2x8GB)
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (3000) F4-3000C15D-16GVR (2x8GB)
4.779.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (2133) F4-2133C15D-16GVR (2x8GB)
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (2133) F4-2133C15D-16GVR (2x8GB)
4.408.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 4GB (2400) F4-2400C17S-4GIS
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 4GB (2400) F4-2400C17S-4GIS
1.120.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (3000) F4-3000C16D-16GTZR (2x8GB)
Bộ nhớ DDR4 G.Skill 16GB (3000) F4-3000C16D-16GTZR (2x8GB)
5.336.000 ₫
So sánh
Bộ nhớ DDR3 G.Skill 4GB (1600) F3-1600C11S-4GIS
Bộ nhớ DDR3 G.Skill 4GB (1600) F3-1600C11S-4GIS
787.000 ₫
So sánh