Giỏ hàng
(0) Sản phẩm
Tủ Server
Sắp xếp theo:
Xem:
Tủ chứa thiết bị 6U VRW06 Tủ chứa thiết bị 6U VRW06
1.950.000 ₫
So sánh
Thanh nguồn VRP106-MCB16 Thanh nguồn VRP106-MCB16
770.000 ₫
So sánh
Khay cố định sâu 450mm (VRFS45) Khay cố định sâu 450mm (VRFS45)
560.000 ₫
So sánh
Khay cố định sâu 850mm VRFS85- 1 Khay cố định sâu 850mm VRFS85- 1
720.000 ₫
So sánh
Tủ chứa thiết bị dòng 27U (600x1000) VRS27-6100 Tủ chứa thiết bị dòng 27U (600x1000) VRS27-6100
10.500.000 ₫
So sánh
Khay cố định Amada D800 Khay cố định Amada D800
463.000 ₫
So sánh
Tủ chứa thiết bị dòng 42U (600x1000) VRS42-6100 Tủ chứa thiết bị dòng 42U (600x1000) VRS42-6100
14.650.000 ₫
So sánh
Khay cố định sâu 650mm (VRFS65-1) Khay cố định sâu 650mm (VRFS65-1)
660.000 ₫
So sánh
Tủ chứa thiết bị 9U VRW09 Tủ chứa thiết bị 9U VRW09
2.250.000 ₫
So sánh
Khay trượt sâu 450mm VRSS45 Khay trượt sâu 450mm VRSS45
780.000 ₫
So sánh
Khay trượt sâu 650mm VRSS65 Khay trượt sâu 650mm VRSS65
879.000 ₫
So sánh
Tủ chứa thiết bị dòng 27U (600x800) VRS27-680 Tủ chứa thiết bị dòng 27U (600x800) VRS27-680
9.830.000 ₫
So sánh