Giỏ hàng
Sản phẩm
Intel Core i7
Sắp xếp theo:
Xem:
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6950X (3.0GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6950X (3.0GHz)
43.000.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7820X (3.60GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7820X (3.60GHz)
15.900.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6850K (3.6GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6850K (3.6GHz)
15.750.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6800K (3.4GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6800K (3.4GHz)
11.350.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-5820K (3.3GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-5820K (3.3GHz)
9.780.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-8700K (3.7GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-8700K (3.7GHz)
9.750.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7700K (4.2GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7700K (4.2GHz)
8.630.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7700 (3.6GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7700 (3.6GHz)
7.700.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6700 (3.4GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6700 (3.4GHz)
7.630.000 ₫
So sánh